Pronájmy prostorů a zahrady – Hartigovský palác

Hartigovská zahrada

VYUŽITÍ:

svatby, firemní akce, prezentace firemních produktů, kulturní akce, koncerty, hudební produkce

KAPACITA:

Rozměr:

34 x 23 m

Plocha:

475 m²

Kapacita:

150 – 200 osob

Toalety:

přímo v objektu 3x

Zahrada je koncipována jako uzavřený samostatný prostor uvnitř objektu, ohraničená vysokými kaskádovými zdmi,
členěná do třech výškových ploch.

Do zahrady je možný přístup hlavní branou a dále chodbou s dvoukřídlými dveřmi pokrátkém schodišti Salla Terena, kterou lze též využít v rámci pronájmu zahrady.

V nejnižší části zahrady se nachází zázemí pro catering s elektrickou přípojkou, vodou a kanalizací.
Zde je též k využití jedna toaleta.

Ve střední části je hlavní plocha zahrady opatřená elektrickými přípojkami na obou stranách plochy / napojení podií, zvuku, osvětlení/. V čele zahrady je fontána se stálým průtokem vody.

V nejvyšší části se nachází promenádní průchozí terasa, dostupná po dvou schodištích a dále
v rohu terasy jsou umístěny toalety.

Zahrada je tematicky plně osvětlena a veškerá světla se ovládají přes aplikaci v mobilním telefonu.

Pronájem je možný od 8 do 24 hodin. Veškerá hudební produkce může být započata po 17. hodině, o víkendech po celý den. Ostatní pravidla a omezení jsou popsána v Domovním a Provozním řádu.

V ceně nájmu:

1 hodina před akcí na přípravu prostor

2 hodiny po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru

prostor Salla Terena, prostor sociálního zařízení, spotřeba energií

parkování maximálně pro jedno vozidlo / je možné za poplatek max. 5 vozidel/

Prostor je nutné včas rezervovat a složit rezervační poplatek /30 % z celkové ceny/. Doplatek celkové ceny musí být zaplacen v hotovosti /připsán na účet nejpozději v den konání akce.
Do ceny je započítána každá započatá hodina a účtována je plnou hodinovou sazbou. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

CENY:

1 hodina

15.000,- Kč

2 hodiny

25.000,- Kč

3 hodiny

35.000,- Kč

4 hodiny

50.000,- Kč

5 a více hodin

65.000,- Kč

Růžový sál

VYUŽITÍ:

svatby, firemní akce, prezentace firemních produktů, kulturní akce, komorní koncerty, hudební produkce

SPECIFIKACE:

Rozměr:

5,92 x 12,74 m

Plocha:

75,42 m²

Kapacita:

120 osob

Toalety:

v předsálí

CENY:

1 hodina

8.000,- Kč

2 hodiny

12.000,- Kč

3 hodiny

18.000,- Kč

4 hodiny

35.000,- Kč

5 a více hodin

40.000,- Kč

Modrý sál

VYUŽITÍ:

svatby, firemní akce, prezentace firemních produktů, kulturní akce, koncerty, hudební produkce

SPECIFIKACE:

Rozměr:

5,7 x 10,04 m

Plocha:

54,41m²

Kapacita:

90 – 100 osob

Toalety:

v předsálí

CENY:

1 hodina

6.000,- Kč

2 hodiny

10.000,- Kč

3 hodiny

16.000,- Kč

4 hodiny

25.000,- Kč

5 a více hodin

30.000,- Kč

Malý Modrý sál

VYUŽITÍ:

svatby, firemní akce, prezentace firemních produktů, kulturní akce, koncerty, hudební produkce

SPECIFIKACE:

Rozměr:

5,42 x 4,20 m

Plocha:

23 m²

Kapacita:

20 – 25 osob

Toalety:

v předsálí

CENY:

1 hodina

2.000,- Kč

2 hodiny

3.000,- Kč

3 hodiny

6.000,- Kč

4 hodiny

8.000,- Kč

5 a více hodin

12.000,- Kč

Růžový + Modrý + Malý modrý sál

VYUŽITÍ:

svatby, firemní akce, prezentace firemních produktů, kulturní akce, koncerty, hudební produkce

SPECIFIKACE:

Rozměr:

viz. výše

Plocha:

153 m²

Kapacita:

viz. výše

CENY:

1 hodina

18.000,- Kč

2 hodiny

30.000,- Kč

3 hodiny

35.000,- Kč

4 hodiny

50.000,- Kč

5 a více hodin

60.000,- Kč