Historie hartigovského paláce

Unikátní historický objekt dosud skrytý v srdci Malé Strany

Od roku 1370

Spojte se s minulostí

Hartigovský palác (Šelmberský, Salmovský)

Dům byl postaven panem Benešem z Kravař, který byl úředníkem císaře a krále Karla IV. Před rokem 1370 koupil dům Petr Litomyšlský. V roce 1499 ho koupil nejvyšší kancléř Jan ze Šelmberka. V 17. století dům vlastnili Smyslovští a v roce 1668 ho Marie Anna Smyslovská odkázala pražskému konventu řádu Karmelitánů u Panny Marie Vítězné. Následně byl dům z řádu prodán Hartigům, kteří ho vlastnili 100 let, do roku 1818.

V 15. století se domu říkalo kancelář královská, v 17. století dům U zlatého kapra, ale také Šelmberský či Smyslovský, podle majitelů. V době působení na Karlově univerzitě před první světovou válkou v tomto domě bydlel T.G.Masaryk a spisovatelka Teréza Nováková. Po první světové válce dům koupilo Německo jako své velvyslanectví a pro jeho potřeby ho upravoval v letech 1921-1922 architekt Adolf Foehr. Dům je chráněn památkovým úřadem od roku 1952.

Od roku 1945 využíval objekt Český červený kříž, avšak v současné době je dům součástí Investiční skupiny TTP Invest, která zahájila komplexní rekonstrukci objektu.

Budova je třípodlažní s hlavním vstupem přes historický kamenný portál. Vstup je tvořen devíti poli křížové klenby s vjezdem a dvěma aterálními schodišťovými vstupy. Celé přízemí je řešeno v klenbách. V konci zahradní zdi se zachoval původní barokní výklenek s trojúhelníkovým štítem, jenž je v dolní části přerušen. Ve štítu se nachází oválná kartuš s bustou muže. V edikule je umístěna fontána, dnes s nově upravenou nádrží. Hartigovský palác nabízí téměř 2,000 m2 zastřešené plochy a snoubí tak prostornost s elegancí, jež je nutně spjatá s jeho historickou hodnotou.

Hartigovský palác je rovněž zajímavý svou polohou. Umístěn v ulici Thunovská na Malé Straně, palác přímo sousedí se zahradami Pražského hradu. V sousedství se rovněž nachází množství diplomatických center, nevyjímaje ambasády Itálie, Spojených států amerických, Ruska či Velké Británie, jejíž zdi přímo navazují na Hartigovský palác. Nachází se rovněž v přímé blízkosti sídla Poslanecké sněmovny České Republiky i dalších státních institucí.

Hartigovský palác s.r.o 

Thunovská 183/18

118 00 Praha 1-Malá Strana

Design by cooleb